Uppföljning

Appro uppföljning

Eftersom varje projekt är konstruerat för att uppnå kundspecifika behov och utmaningar, innebär det att både framtida och befintliga applikationer behöver uppföljning.

 

Appro erbjuder kontinuerlig uppföljning till våra kunder. Syftet är att sänka kostnaderna genom att generera en komplett och detaljerad syn på skruvförbandets funktion.

Exempel på uppföljning
I vissa applikationer ställs mycket höga krav på att kunna säkerställa klämkraften även efter monteringen. I de situationerna använder vi oss av ultraljudsmätning för att säkerställa skruvförbandets klämkraft.