Ansvariga måste ställas till svars

Ansvariga på Ahlsell måste ställas till svars

Jag Peter Fjordman har sedan torsdag den 6 juli 2017 inlett en hungerstrejk där jag varken äter eller dricker.

Jag gör nu med livet som insats mitt sista försök att ställa de ansvariga bakom angreppet mot Appro AB till svars där bl.a. Björn och Jessica Almén inkasserade runt 100 miljoner kronor från Ahlsell.

2017-07-13 – Uppdatering
Idag är jag inne på sjunde dagen utan mat och vätska. Kommer Ahlsell att leva upp till sin uppförandekod?

JB Almén AB

JB Almén AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-07-01 – 2015-12-31

“Under räkenskapsåret har bolaget avyttrat samtliga aktier i Almén Special Fastener AB, org nr 556774-6507 till Ahlsell Sverige AB.” Resultat från andelar i koncernföretag 76,6 miljoner kronor.

Ahlsell ökade också på Björn och Jessica Alméns löner med 22 procent till sammanlagt drygt 1.3 miljoner under 2015. Hur många på Ahlsell fick sina löner höjda med 22 procent? Läs mer

Att ljuga och undanhålla fakta.

Almén Special Fastener

Slutet 2014 träffar Ahlsell avtal om att förvärva Almén Special Fastener AB. Enligt Göran Näsholm koncernchef, är Alméns ”verksamma inom ett område där Ahlsell under senare år har haft som ambition att stärka sin närvaro. Att utveckla produktsortimentet inom infästning ser vi som mycket intressant och strategiskt för Ahlsell.

Läs mer

Förfalskade certifikat

Förfalskade certifikat

Vart tog 250 000 kilo specialanpassade fästelement vägen där en betydande del av certifikaten var förfalskade?

Förfalskade certifikat. Enligt konkursförvaltarens arbetsredogörelse från den 5:e juni 2014 avsåg en betydande del av Appro AB:s lager vid konkurstillfället den 8:e mars 2011 av varor som var specialanpassade för vissa kunder och att certifikaten på en betydande del av varorna var förfalskade av Appro AB:s underleverantör. Läs mer

Tjäna extra pengar?

Tjäna extra pengar?

Fästelementen och handen på bilden kan ha med innehållet att göra.

Hej på er,
Vill gärna fråga er om lite extra pengar i månaden, om ni har några tips =) Jag vill dryga ut kassan lite. Jag brukar använda mig av buzzador (får gratis prover m.m.) svarar på enkätundersökningar via filmpanelen (och får utbetalt då och då) Säljer av på tradera lite då och då. Nu undrar jag, har ni något tips?? Hälsningar Bernt. Läs mer

Mysteriet på Appro, del 6

Mysteriet på Appro del 6

”Höga etiska krav styr vårt sätt att agera” är en av Alfa Lavals fyra affärsprinciper. Med detta menas att Alfa Laval skapar affärer på ett ärligt sätt, med integritet och respekt för andra, allt enligt årsredovisningen 2012. Mysteriet på Appro del 6. Läs mer

Stafrén Consulting AB

Texten har sitt sammanhang till mysteriet på Appro del 5. En sammanfattning av mysteriet på Appro finns här.

Verksamhet & ändamål
Bolaget (556671-2005) skall bedriva resebyråverksamhet, handel med souvernirer samt konsultverksamhet inom affärsutveckling, projektledning, säljuppdrag, utbildning. Registrerad hos Bolagsverket: 2004-11-25.

Stafrén Consulting AB - Affärsutveckling

Vi erbjuder möjligheten att bli mer konkurrenskraftig

Stafrén consulting AB vill se möjligheter och aktivt verka för tillväxt i småföretag. Vi vill utveckla kvinnors företagande och service och bemötande i samhället.

Vi vill att Du som företagare ska kunna leva på din affärsidé. Vi vill också förmå företagare att samverka för att tillsammans bli konkurrenskraftiga mot omvärlden.

Yvonnes Tours
www.apctrading.com

Stafrén Consulting AB - Företagsutbildningar

Här kan Du läsa om de aktuella tjänster som Stafrén consulting arbetar med. Längre ner på sidan kan Du läsa om vad vi erbjuder.

framgångsnycklar
Ett program för att skapa tillväxt i företagag
Ett utbildningskoncept för företagare, som bidrar till utveckling och tillväxt samt skapar fungerande och levande närverk. Syftet är att ge kompetensutveckling inom områdena affärsfokusering, företagarrollen, marknadsföring, ekonomi och ledarskap. Dessutom stärka och motivera fler att starta företag genom att synliggöra och lyfta fram förebilder.

Tjänster & Produkter
Affärsutveckling
När Du kört fast, eller saknar drivkraften till förnyelse, eller ställs inför oväntade affärshändelser i företaget, det är då Du måste få professionellt stöd för att kunna fatta viktiga beslut. Du kanske har kommit till en punkt då Du måste välja – utveckla eller avveckla. Vi ger alternativa lösningar. Mål – strategier – visioner. Du har kunskapen inifrån företaget – vi kommer med erfarenhet och kunskaper utifrån, och ser med andra ögon.

Företagsutbildningar
• Framgångsnycklar – läs mer på Framgångsnycklars sida

Projektledning
Att leda projekt innebär omvandling av människors visioner till verklighet, genom att fokusera på – målet – arbetsformerna – resurserna – tiden . Dessutom handlar det om organisation. Vi kan det.

Servicemanagement
90-talets gör-det-själv-stil är över. Vill Du koAtt starta företag oavsett befintlig eller ny affärsmiljö kräver sin man/kvinna. Vi finns med vid sidan om så länge Du vill och behöver oss.

Mötes/konferenscoach
De gamla hederliga konferenserna är på väg tillbaka, men konferensvärdar/värdinnor är ett minne blott. Nu är det konferenscoachen som gäller. Den som fixat absolut allt. Vi har lång erfarenhet av konferensverksamhet.

Stafrén Consulting AB - Projektledning

Våra visioner och mål

• Att se möjligheter och aktivt verka för tillväxt i småföretag
• Att utveckla service och bemötande i samhället
• Att fler småföretagare ska kunna leva på sina affärsidéer
• Att förmå företagare att samverka för att bli konkurrenskraftiga mot omvärlden
• Att fler människor ska trivas med sina arbetsinsatser och tycka det är ”kul” att gå till jobbet
• Att fortsätta utveckla oss själva och andra som företagare

Vilken kunskap & erfarenhet finns i Stafrén consulting ab?
Yvonne Stafrén har ekonomisk bakgrund och 30 års erfarenhet av eget företagande inom detaljhandel, service/turismnäring och hotell & konferens.

Hon har erfarenhet från konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling, ekonomi & administration, personalledning, mentorskap och coaching.

Yvonne har utbildat i affärsmannaskap till små- och medelstora företag i tillväxt samt nyföretagare.

Utmärkelser
• Miljöpris i Mölndal Stad 1998
• Deltagare i SIQ:s ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” 1997
• Årets Företagare i Mölndal Stad 1995

Genomförda uppdrag
• Idégivare, projektledare och utbildare projektet Framgångsnycklar
• Coaching
• Mentorskap
• Tillväxtprogrammet Vision Plus Mölndal Stad
• Affärsutveckling i etablerade företag
• Affärsrådgivning till nyföretagare
• Grupputveckling
• Ekonomi/administrationschef
• Utredningsuppdrag inom kommunal servicenäring
• Kvalitetssäkring i hotellbranschen

Stafrén Consulting AB - Servicemanagement

Researrangör Norden – Kina

Yvonne Stafrén har arbetat i besöksnäringsbranschen närmare 20 år, bott och rest över hela Sverige, stora delar av Norge, Danmark och Finland.

Att alltid ta hand om besökare med gott värdskap och bemötande och med arrangemang unikt anpassade till varje grupp är hennes specialitet.

Resorna arrangeras i samarbete med Anna Peng Tours.
www.apctrading.com

Stafrén Consulting AB - Coaching

Kontakta oss
E-posta oss

Fyll i detta formulär och klicka på skicka-knappen.
Vi besvarar dig så snart vi kan.

Stafrén Consulting AB - Mentorskap

framgångsnycklar
Det här är framgångsnycklar
Det är ett projekt som främjar individens företagande. Bidrar till utveckling och tillväxt samt skapar fungerande och levande nätverk.

Målet med projektet
• bygga affärsrelaterade nätverk
• synliggöra kraftfulla förebilder
• öka överlevnad och långsiktighet
• stärka företagarrollen
• förändra attityder till företagande
• påvisa individers dolda resurser
• främja nyanställningar
• visa betydelsen av att affärer görs mellan människor
• bygga broar mellan nya och etablerade företag

Tidsplan
Framgångsnycklar pågår under ca 8 månader och startar med en två dagars kickoff och därefter 8 heldagsseminarier.

Seminarieinnehåll
Kunskapsavsnitt inom följande ”nycklar”.
Huvudnyckeln, marknadsnyckeln, kassaskåpsnyckeln, dyrken, omvärldsnyckeln, personalnyckeln och framtidsnyckeln.

Programmet innehåller deltagarnas företagspresentationer och genomgång av affärsidé, affärsplan, marknadsplan och budget

Våra målgrupper
• Nya företag 1-3 år
• Etablerade företag
• Företag med tillväxtpotential
• Grupper med enbart kvinnor
• Mixade grupper
• Privata företag
• Behovsanpassat program för anställda inom kommunal och offentlig förvaltning

Ladda ned vårt bildspel
Det krävs att du har Powerpoint installerat på din dator för att du ska kunna se bildspelet.

Kommentarer från deltagare
Från starten i augusti 2004 har 80-talet företagare genomgått utbildningen, och så här kommenterar man den.

”Känner mig otroligt stärkt i min företagarroll”, ”Inspirationen, de kreativa tänkandet, ja en riktig vitamininjektion för mig och företaget”, ”Det är nu jag vet att jag absolut vill vara företagare”, ”Massor av tips och idéer”, ”Mixen av alla nycklar, flexibiliteten hos ledarna”, ”Motivationen och bekräftelsen på att jag är på rätt ”kurs” har stärkt både mig själv och mitt företagande”, ”Variationen, blandningen av olika människor och företagare, föreläsarna …och dessutom billigt, det har varit superbra”, ”Min självkänsla har ökat 300%, jag har lärt mig nya saker och fått fräscha upplevelser”.

Mysteriet på Appro, del 5

Alfa Laval och Tranter valde att – i stället för att hantera ärendet som en reklamation – avbryta allt samarbete med konkursbolaget och anlita leverantörer som anvisades av en hos konkursbolaget tidigare anställd. Denna kom efter en tid att överföra leveransåtagandena till ett eget bolag.Läs mer

Mysteriet på Appro, del 4

Mysteriet på Appro del 4

Orsaken till Appros oförmåga att betala sina skulder är huvudsakligen konflikten Appro har med Alfa Laval, en av sina största kunder vilket inneburit att Alfa Laval inte betalat för sina inköp och inte heller fortsatt köpa från det lager Appro införskaffat för kundens räkning. Appro har påkallat skiljedom mot Alfa Laval och tvisten kommer att avgöras i början av februari 2010.Mysteriet på Appro del 4. Läs mer

Mysteriet på Appro, del 3

En skruvad historia ur verkligheten del 3 av flera Nobelpriset i ekonomi 2002 tilldelades den israeliske psykologen Daniel Kahneman, ”för att ha infört insikter från psykologisk forskning i ekonomisk vetenskap”. Människor som ställs inför olika beslutssituationer ökar i regel sin riskbenägenhet för att slippa acceptera en förlust. En skruvad historia ur verkligheten del 3 av flera. Läs mer

Mysteriet på Appro, del 2

En skruvad historia ur verkligheten del 2 av flera

När Tranters omsättning ökade med 55 procent under 2007 ökade inköpen på Appro med 52 procent. När Tranters omsättning ökade med 17 procent under 2008 minskade inköpen på Appro med 12 procent.

Det skulle innebära att Tranter exklusive stödköpen i november 2008, köper för cirka 3 miljoner av Nordiska Bult AB (Nordiska Bult). Och då bör även Nordiska Bult levererat enligt inköpsspecifikationerna PS-0132 och PS-0134. Och hur “forcerade” blir stödköpen i november då? Och har man även levererat till Alfa Laval? Läs mer

Lägre priser på fästelement från Kina

Lägre priser på fästelement från Kina

Europeiska Kommissionen kom den 13:e september i år med ett förslag om ändring av förordning (EG) nr 91/2009 av den 26 januari 2009 avseende införandet av en slutgiltig antidumpning tull beträffande import av vissa typer av fästelement med ursprung i Kina. Läs mer

Importtullarna på fästelement från Kina höjs kraftigt i Turkiet

Importtullarna på fästelement

Sedan 2009 har de turkiska myndigheterna tillämpat importtullar på fästelement med ursprungsland utanför EU. Avgiften har varierat från USD 2 750 till USD 3 500 per ton beroende på typ och grad av fästelement – fördelningen grundar sig på det internationella tulltaxenumret. Avgiften måste betalas i förskott innan godset släps. Läs mer

Införandet av antidumpingtullar

antidumpingtullar på skruv från Kina

Antidumpingtullar på skruv från Kina. Det är snart 2 år sedan införandet av antidumpingtullar på låglegerad skallskruv och brickor från Kina till EU blev verklighet. Detta med en tullsats upp till 87 %.

För att komma runt antidumpingtullar på skruv från Kina har en del kinesiska skruvtillverkare byggt fabriker i Malaysia. Andra, mindre seriösa, har hittat smygvägar för att ändra ursprungsland till bland annat Malaysia.

Då det handlar om stora volymer skruv från Kina har EU i slutet på oktober 2010 beslutat starta en 9 månaders undersökning av denna typ av omvägsexport. De företag inom EU som inom denna tidsperiod importerat material och inte kan precisera att tillverkning verkligen skett i Malaysia riskerar att retroaktivt bli debiterade denna tull. En efterdebitering som kommer att bli mycket kostsam.

Antidumpningstullar och utjämningstullar är handelspolitiska åtgärder som ska skydda EU:s företag mot dumpade priser. Om den vara som du importerar säljs till EU till ett så lågt pris att likvärdiga varor som tillverkas inom EU blir lidande kan du få betala en extratull på den importerade varan.

Om du anser att ditt företag som skruvleverantör drabbas negativt av prisdumpning kan du kontakta Kommerskollegium. Det är den svenska myndighet som kan hjälpa dig att lägga fram ett klagomål till EU-kommissionen. Om bevisen för prisdumpning är tillräckligt starka undersöker EU-kommissionen ditt ärende för att sedan överlåta det till Europeiska rådet som fattar beslut om antidumpningstullar och utjämningstullar.