Lösningar för säkra sammanfogningar

Lösningar för säkra sammanfogningar

Appros lösningar leder till större trygghet

Appro erbjuder lösningar för säkra sammanfogningar inom främst industri och tillverkning. Allt för att arbetet skall kunna ske smidigt och där ni som tillverkare liksom era kunder skall kunna lita på att ni får hållbara produkter. Vi erbjuder kunderna det senaste på marknaden och lägger mycket tid på att hålla oss uppdaterade om den senaste tekniken och kan därför försäkra oss om att du får produkter av högsta kvalitet. Allt för att sänka kostnaderna samtidigt som vi tryggar arbetsmiljön och de resultat ni levererar i alla led.

Undvik fallgropar med hjälp av Appro

Kraven på låga kostnader inom industrin har under de senaste åren ökat över hela världen. Detta har skapat utrymme för produkter av mycket varierande kvalitet. Otydliga specifikationer på fästelementen har också lämnat plats för oseriösa tillverkare och leverantörer att erbjuda produkter som inte uppfyller den allmänna standard och de krav som finns på produkternas hållbarhet.

Hos Appro är vår prioritet att erbjuda säkra sammanfogningar för alla behov under arbetsdagen. Vår prioritet är att alla som arbetar med skruvförband skall kunna göra det på ett tryggt och säkert sätt. Vi är övertygade om att detta kan uppnås bl.a. genom utbildning på fästelement, vilket skapar goda förutsättningar för att lyckas – varje gång.

Hos Appro finner du lösningar för säkra sammanfogningar

Appro erbjuder det bästa på marknaden, noggrant analyserat och framtaget för att möta företagens ökande behov av smarta lösningar för sammanfogningar. Appro erbjuder;

Appro momentlösning

En momentlösning – AppMo skruvar tillsammans med Squirter DTI brickor som säkrar skruvförbandet med rätt klämkraft vid monteringen. Lösningen innefattar AppMo skruvar och Squirter DTI brickor.

Produktfördelarna med denna lösning;
– Säkerställer skruvförbandet genom att föreskriven klämkraft uppnås
– Monteringen påverkas inte av höga eller låga friktionskoefficienter
– Snabbt, enkel att montera och demontera med standardverktyg

Appro säkerhetslösning

En säkerhetslösning – AppMo skruvar tillsammans med Nord-Lock brickor säkrar skruvförbandets klämkraft. Lösningen innefattar AppMo skruvar och Nord-Lock brickor.

Produktfördelarna med denna lösning;
– Bibehåller klämkraften och säkerställer därigenom förbandets funktion
– Säkrar skruven vid både hög och låg klämkraft
– Låsfunktionen påverkas inte av smörjning

Kontinuerlig uppföljning för ett smidigare samarbete

På Appro strävar vi alltid efter nöjda kunder och vi arbetar därför kontinuerligt med uppföljning gentemot våra kunder. Du skall som kund hos oss alltid kunna lita på att du får den support du behöver, när du behöver den.

Vi vill möta kundspecifika behov och utmaningar och erbjuder därför såväl telefonsupport som support via chatt eller mejl. Självklart anpassat efter era önskemål. Du kan alltid kontakta oss för hjälp med allt från monteringsalternativ till nya produkter på marknaden. Våra medarbetare står redo att analysera er situation och ge förslag på förbättringar eller rätt produkter. Allt för att förbättra er arbetssituation, effektivisera era arbetsprocesser och stärka vårt samarbete på allra bästa vis.

När du vänder dig till oss på Appro kan du vara säker på att du får kvaliteten du önskar, smarta lösningar och support från kunniga medarbetare som kan erbjuda rätt produkter av genomgående hög kvalitet. Välkommen med ditt samtal.


2011 försattes Appro AB i konkurs. Redan 2008 ansåg konkursförvaltaren att det fanns grund att misstänka att Appro utsatts för ett fult angrepp. Läs mer om mysteriet på Appro här.

Lämna ett svar