Godkänd enligt PED?

PED-godkänd

På sidan två i 2013 års förvaltningsberättelse för Almén Special Fastener AB (556774-6507) står det – ”godkända enligt PED”. Texten ”Vi är godkända enligt PED” återkommer även i bolagets marknadsföring. Läs mer