Veckopeng

Veckopeng

Appro AB försattes i konkurs den 8:e mars 2011. Som konkursförvaltare utsågs Lennart Molander. Drygt tre år efter konkursen är konkursen i Appro fortfarande inte avslutad. I samband med konkursen har Lennart Molander redovisat för nedlagt arbete till Göteborgs tingsrätt 40 timmar. Läs mer