Samhällsnyttig sysselsättning

Den 8:e mars 2011 försattes Appro AB i konkurs. Konkursen avslutades den 18:e november 2014, drygt tre och ett halvt år senare. Vi kan nu redovisa lite mer utvecklade former av konkursförvaltning i Appro AB. Läs mer

Veckopeng

Veckopeng

Appro AB försattes i konkurs den 8:e mars 2011. Som konkursförvaltare utsågs Lennart Molander. Drygt tre år efter konkursen är konkursen i Appro fortfarande inte avslutad. I samband med konkursen har Lennart Molander redovisat för nedlagt arbete till Göteborgs tingsrätt 40 timmar. Läs mer