Dåligt åtdragna skruvar räckte för att orsaka en tågurspårning

Dåligt åtdragna skruvar

Sommaren 2007, norr om Gnesta, spårar ett 370 ton tungt X2000 ur med stora skador på både spår och tåg som följd. Anledningen? Dåligt åtdragna skruvar. Detta kan tyckas vara ett litet problem men när ett tåg med 220 passagerare spårar ur har det plötsligt blivit ett stort problem.

Läs mer

Helikopterolycka

Helikopterolycka

Fästelement är en viktig del av en helikopter eller annan flygmaskin, och bristande kunskap eller felaktig användning av dessa kan orsaka allvarliga olyckor. En rapport från Statens haverikommission (SHK) visar på detta genom att belysa en helikopterolycka som orsakades av lösa pinnbultar i skruvförbandet mellan motorns kompressor och växellåda.

Läs mer