Helikopterolycka

Helikopterolycka

Fästelement är en viktig del av en helikopter eller annan flygmaskin, och bristande kunskap eller felaktig användning av dessa kan orsaka allvarliga olyckor. En rapport från Statens haverikommission (SHK) visar på detta genom att belysa en helikopterolycka som orsakades av lösa pinnbultar i skruvförbandet mellan motorns kompressor och växellåda.

Läs mer