Mysteriet på Appro, del 6

Mysteriet på Appro del 6

”Höga etiska krav styr vårt sätt att agera” är en av Alfa Lavals fyra affärsprinciper. Med detta menas att Alfa Laval skapar affärer på ett ärligt sätt, med integritet och respekt för andra, allt enligt årsredovisningen 2012. Mysteriet på Appro del 6. Läs mer

Squirter DTI

Squirter DTI

Orsaken till de skador som uppstår när ett skruvförband lossnar beror i de flesta fall på att skruven har monterats till för låg klämkraft. Skruvens uppgift är att skapa en klämkraft mellan de sammanfogade delarna. Skruvförband med felaktig klämkraft leder ofelbart till haveri. Läs mer

Stafrén Consulting AB

Texten har sitt sammanhang till mysteriet på Appro del 5. En sammanfattning av mysteriet på Appro finns här.

Verksamhet & ändamål
Bolaget (556671-2005) skall bedriva resebyråverksamhet, handel med souvernirer samt konsultverksamhet inom affärsutveckling, projektledning, säljuppdrag, utbildning. Registrerad hos Bolagsverket: 2004-11-25.

Stafrén Consulting AB - Affärsutveckling

Vi erbjuder möjligheten att bli mer konkurrenskraftig

Stafrén consulting AB vill se möjligheter och aktivt verka för tillväxt i småföretag. Vi vill utveckla kvinnors företagande och service och bemötande i samhället.

Vi vill att Du som företagare ska kunna leva på din affärsidé. Vi vill också förmå företagare att samverka för att tillsammans bli konkurrenskraftiga mot omvärlden.

Yvonnes Tours
www.apctrading.com

Stafrén Consulting AB - Företagsutbildningar

Här kan Du läsa om de aktuella tjänster som Stafrén consulting arbetar med. Längre ner på sidan kan Du läsa om vad vi erbjuder.

framgångsnycklar
Ett program för att skapa tillväxt i företagag
Ett utbildningskoncept för företagare, som bidrar till utveckling och tillväxt samt skapar fungerande och levande närverk. Syftet är att ge kompetensutveckling inom områdena affärsfokusering, företagarrollen, marknadsföring, ekonomi och ledarskap. Dessutom stärka och motivera fler att starta företag genom att synliggöra och lyfta fram förebilder.

Tjänster & Produkter
Affärsutveckling
När Du kört fast, eller saknar drivkraften till förnyelse, eller ställs inför oväntade affärshändelser i företaget, det är då Du måste få professionellt stöd för att kunna fatta viktiga beslut. Du kanske har kommit till en punkt då Du måste välja – utveckla eller avveckla. Vi ger alternativa lösningar. Mål – strategier – visioner. Du har kunskapen inifrån företaget – vi kommer med erfarenhet och kunskaper utifrån, och ser med andra ögon.

Företagsutbildningar
• Framgångsnycklar – läs mer på Framgångsnycklars sida

Projektledning
Att leda projekt innebär omvandling av människors visioner till verklighet, genom att fokusera på – målet – arbetsformerna – resurserna – tiden . Dessutom handlar det om organisation. Vi kan det.

Servicemanagement
90-talets gör-det-själv-stil är över. Vill Du koAtt starta företag oavsett befintlig eller ny affärsmiljö kräver sin man/kvinna. Vi finns med vid sidan om så länge Du vill och behöver oss.

Mötes/konferenscoach
De gamla hederliga konferenserna är på väg tillbaka, men konferensvärdar/värdinnor är ett minne blott. Nu är det konferenscoachen som gäller. Den som fixat absolut allt. Vi har lång erfarenhet av konferensverksamhet.

Stafrén Consulting AB - Projektledning

Våra visioner och mål

• Att se möjligheter och aktivt verka för tillväxt i småföretag
• Att utveckla service och bemötande i samhället
• Att fler småföretagare ska kunna leva på sina affärsidéer
• Att förmå företagare att samverka för att bli konkurrenskraftiga mot omvärlden
• Att fler människor ska trivas med sina arbetsinsatser och tycka det är ”kul” att gå till jobbet
• Att fortsätta utveckla oss själva och andra som företagare

Vilken kunskap & erfarenhet finns i Stafrén consulting ab?
Yvonne Stafrén har ekonomisk bakgrund och 30 års erfarenhet av eget företagande inom detaljhandel, service/turismnäring och hotell & konferens.

Hon har erfarenhet från konsultverksamhet inom områdena affärsutveckling, ekonomi & administration, personalledning, mentorskap och coaching.

Yvonne har utbildat i affärsmannaskap till små- och medelstora företag i tillväxt samt nyföretagare.

Utmärkelser
• Miljöpris i Mölndal Stad 1998
• Deltagare i SIQ:s ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” 1997
• Årets Företagare i Mölndal Stad 1995

Genomförda uppdrag
• Idégivare, projektledare och utbildare projektet Framgångsnycklar
• Coaching
• Mentorskap
• Tillväxtprogrammet Vision Plus Mölndal Stad
• Affärsutveckling i etablerade företag
• Affärsrådgivning till nyföretagare
• Grupputveckling
• Ekonomi/administrationschef
• Utredningsuppdrag inom kommunal servicenäring
• Kvalitetssäkring i hotellbranschen

Stafrén Consulting AB - Servicemanagement

Researrangör Norden – Kina

Yvonne Stafrén har arbetat i besöksnäringsbranschen närmare 20 år, bott och rest över hela Sverige, stora delar av Norge, Danmark och Finland.

Att alltid ta hand om besökare med gott värdskap och bemötande och med arrangemang unikt anpassade till varje grupp är hennes specialitet.

Resorna arrangeras i samarbete med Anna Peng Tours.
www.apctrading.com

Stafrén Consulting AB - Coaching

Kontakta oss
E-posta oss

Fyll i detta formulär och klicka på skicka-knappen.
Vi besvarar dig så snart vi kan.

Stafrén Consulting AB - Mentorskap

framgångsnycklar
Det här är framgångsnycklar
Det är ett projekt som främjar individens företagande. Bidrar till utveckling och tillväxt samt skapar fungerande och levande nätverk.

Målet med projektet
• bygga affärsrelaterade nätverk
• synliggöra kraftfulla förebilder
• öka överlevnad och långsiktighet
• stärka företagarrollen
• förändra attityder till företagande
• påvisa individers dolda resurser
• främja nyanställningar
• visa betydelsen av att affärer görs mellan människor
• bygga broar mellan nya och etablerade företag

Tidsplan
Framgångsnycklar pågår under ca 8 månader och startar med en två dagars kickoff och därefter 8 heldagsseminarier.

Seminarieinnehåll
Kunskapsavsnitt inom följande ”nycklar”.
Huvudnyckeln, marknadsnyckeln, kassaskåpsnyckeln, dyrken, omvärldsnyckeln, personalnyckeln och framtidsnyckeln.

Programmet innehåller deltagarnas företagspresentationer och genomgång av affärsidé, affärsplan, marknadsplan och budget

Våra målgrupper
• Nya företag 1-3 år
• Etablerade företag
• Företag med tillväxtpotential
• Grupper med enbart kvinnor
• Mixade grupper
• Privata företag
• Behovsanpassat program för anställda inom kommunal och offentlig förvaltning

Ladda ned vårt bildspel
Det krävs att du har Powerpoint installerat på din dator för att du ska kunna se bildspelet.

Kommentarer från deltagare
Från starten i augusti 2004 har 80-talet företagare genomgått utbildningen, och så här kommenterar man den.

”Känner mig otroligt stärkt i min företagarroll”, ”Inspirationen, de kreativa tänkandet, ja en riktig vitamininjektion för mig och företaget”, ”Det är nu jag vet att jag absolut vill vara företagare”, ”Massor av tips och idéer”, ”Mixen av alla nycklar, flexibiliteten hos ledarna”, ”Motivationen och bekräftelsen på att jag är på rätt ”kurs” har stärkt både mig själv och mitt företagande”, ”Variationen, blandningen av olika människor och företagare, föreläsarna …och dessutom billigt, det har varit superbra”, ”Min självkänsla har ökat 300%, jag har lärt mig nya saker och fått fräscha upplevelser”.

Mysteriet på Appro, del 5

Alfa Laval och Tranter valde att – i stället för att hantera ärendet som en reklamation – avbryta allt samarbete med konkursbolaget och anlita leverantörer som anvisades av en hos konkursbolaget tidigare anställd. Denna kom efter en tid att överföra leveransåtagandena till ett eget bolag.Läs mer

Mysteriet på Appro, del 4

Mysteriet på Appro del 4

Orsaken till Appros oförmåga att betala sina skulder är huvudsakligen konflikten Appro har med Alfa Laval, en av sina största kunder vilket inneburit att Alfa Laval inte betalat för sina inköp och inte heller fortsatt köpa från det lager Appro införskaffat för kundens räkning. Appro har påkallat skiljedom mot Alfa Laval och tvisten kommer att avgöras i början av februari 2010.Mysteriet på Appro del 4. Läs mer

Mysteriet på Appro, del 3

En skruvad historia ur verkligheten del 3 av flera Nobelpriset i ekonomi 2002 tilldelades den israeliske psykologen Daniel Kahneman, ”för att ha infört insikter från psykologisk forskning i ekonomisk vetenskap”. Människor som ställs inför olika beslutssituationer ökar i regel sin riskbenägenhet för att slippa acceptera en förlust. En skruvad historia ur verkligheten del 3 av flera. Läs mer

Mysteriet på Appro, del 2

En skruvad historia ur verkligheten del 2 av flera

När Tranters omsättning ökade med 55 procent under 2007 ökade inköpen på Appro med 52 procent. När Tranters omsättning ökade med 17 procent under 2008 minskade inköpen på Appro med 12 procent.

Det skulle innebära att Tranter exklusive stödköpen i november 2008, köper för cirka 3 miljoner av Nordiska Bult AB (Nordiska Bult). Och då bör även Nordiska Bult levererat enligt inköpsspecifikationerna PS-0132 och PS-0134. Och hur ”forcerade” blir stödköpen i november då? Och har man även levererat till Alfa Laval? Läs mer

Hållfasthetsklasser och material

Hållfasthetsklasser och material

Värmlands Folkblad publicerar en artikel om orsaken till den tragiska flygolyckan i Arvika där två män omkom när ena vingen ramlade av.

Enligt artikeln var bultarna som vingen monterats fast med i ett material som inte höll för ändamålet, materialet i bultarna skulle ha varit av stål istället för aluminium.

Om man monterat förbandet till rätt klämkraft skulle olyckan aldrig inträffat, förbandet hade gått av vid monteringen.

Olika brott på Tranter och Alfa Laval

Olyckor med tryckkärl får allvarliga konsekvenser. Den 18 oktober 2006, klockan 17.35, exploderade en 16 meter hög syrgastank hos SSAB i Oxelösund. Flera ton tunga metalldelar kastades hundratals meter bort och smällen hördes ända till Nyköping. Ingen skadades allvarligt den gången, eftersom de flesta hunnit hem. Läs mer

Lägre priser på fästelement från Kina

Lägre priser på fästelement från Kina

Europeiska Kommissionen kom den 13:e september i år med ett förslag om ändring av förordning (EG) nr 91/2009 av den 26 januari 2009 avseende införandet av en slutgiltig antidumpning tull beträffande import av vissa typer av fästelement med ursprung i Kina. Läs mer

Skruvar i låga och/eller höga temperaturer

Skruvar i låga och/eller höga temperaturer

Skruvar och pinnskruvar som skall uppfylla kraven enligt EN ISO 898-1:2009 del 1, utvärderas endast i en omgivandetemperatur mellan 10 0C till 35 0C. Det innebär att vid höga eller låga temperaturer uppfylls inte de angivna mekaniska egenskaperna. Och det är användarens ansvar att se till att de mekaniska egenskaperna uppfylls när skruvar eller pinnskruvar används utanför det angivna temperaturintervallet. Läs mer

Skruvstandard

Skruvstandard

Skruvstandard. Med standardisering vill man främst underlätta kommunikationen genom att skapa entydiga begrepp med definitioner och termer. Varje standardiseringsresultat, standard, är att betrakta som en på frivillig bas träffad överenskommelse. Läs mer

Skruvmaterial

Skruvmaterial

Skruvmaterial. Stål är resultatet av en blandning olika beståndsdelar i en smältprocess där järn är den största delen. Kol är en annan viktig beståndsdel som alltid ingår i varierande mängd tillsammans med många andra beståndsdelar som t.ex. krom, molybden och vanadin. Små förändringar i sammansättningen påverkar starkt stålets egenskaper som t.ex. korrosionsbeständighet, hårdhet, slitstyrka och seghet. Läs mer

Importtullarna på fästelement från Kina höjs kraftigt i Turkiet

Importtullarna på fästelement

Sedan 2009 har de turkiska myndigheterna tillämpat importtullar på fästelement med ursprungsland utanför EU. Avgiften har varierat från USD 2 750 till USD 3 500 per ton beroende på typ och grad av fästelement – fördelningen grundar sig på det internationella tulltaxenumret. Avgiften måste betalas i förskott innan godset släps. Läs mer

Bedrägeribekämpning

2009 inledde Europeiska byrån för bedrägerier en undersökning av påstådd omlastning av vissa typer av fästelement (skruvar och muttrar) tillverkade i Kina men omlastade i Malaysia. De fann flera handlare som gjort sig skyldiga till bedrägeri genom att förfalska ursprunget för fästelementen som importerats från Kina till Malaysia. Läs mer

Björn Almén betalar 900 000:00 för att slippa rättegång.

Björn Almén betalar 900 000:00 kr

Björn Almén har nått en förlikning med konkursförvaltaren genom att betala 900 000:00 av privata pengar till konkursförvaltaren. Och därmed slipper Björn Almén rättegången i målet. Det kommer dock att startas en utredning mot Björn Almén angående ekonomiska oegentligheter under hans tid på Appro AB. Läs mer här.

Almén Special Fastener AB

Alfa Laval-koncernen har under en längre tid medvetet levererat defekta produkter till sina kunder. Efter ett affärsmässigt beslut valde man att inte informera sina kunder om de defekta produkterna. Enligt Alfa Laval riskerar man nu att drabbas av stor skada och höga kostnader för de defekta värmeväxlarna. Läs mer