Vem lurar vem?

PED-certifierade skruvtillverkare

PED-certifierade skruvtillverkare?

Det råder oklarheter och rena missuppfattningar angående vilka krav som skall ställas på fästelement som ingår i tryckbärande delar av själva tryckkärlet.

Läs mer

Visste du att…

Dagens normer innebär ett högre tillåtet utnyttjande av stålmaterialet i ett skruvförband än tidigare, vilket bl.a. medför mindre reserver för felaktigt utförande

Visste du att...

I dagens samhälle finns det en mängd utmaningar och risker kopplade till montering och användning av skruvförband. Normerna och standarderna som styr detta område har förändrats över tiden, vilket medför både fördelar och potentiella nackdelar.

Läs mer