Hur man säkerställer korrekt montering

Hur man säkerställer korrekt montering

I denna artikel kommer vi att ge dig praktiska lösningar som hjälper dig att undvika vanliga misstag och göra dina projekt så säkra som möjligt. Hur förbereder du ytan för montering, väljer rätt typ av skruv och verktyg för din applikation, använder lämplig monteringsmetod för att undvika överbelastning, kontrollerar momentet på skruvarna för att säkerställa korrekt spänning, använder lämplig låsanordning för att förhindra lossning samt utför regelbundna inspektioner och underhåll för att säkerställa säkerheten och funktionen av skruvförbandet? Att använda rätt tekniker vid montering av skruvar är avgörande för att upprätthålla en stark och hållbar konstruktion. Läs vidare för mer information!

Läs mer

Vem lurar vem?

PED-certifierade skruvtillverkare

PED-certifierade skruvtillverkare?

Det råder oklarheter och rena missuppfattningar angående vilka krav som skall ställas på fästelement som ingår i tryckbärande delar av själva tryckkärlet.

Läs mer

Visste du att…

Dagens normer innebär ett högre tillåtet utnyttjande av stålmaterialet i ett skruvförband än tidigare, vilket bl.a. medför mindre reserver för felaktigt utförande

Visste du att...

I dagens samhälle finns det en mängd utmaningar och risker kopplade till montering och användning av skruvförband. Normerna och standarderna som styr detta område har förändrats över tiden, vilket medför både fördelar och potentiella nackdelar.

Läs mer