Vem lurar vem?

PED-certifierade skruvtillverkare

PED-certifierade skruvtillverkare?

Det råder oklarheter och rena missuppfattningar angående vilka krav som skall ställas på fästelement som ingår i tryckbärande delar av själva tryckkärlet.

Läs mer

AppMo Danmark

AppMo Danmark

I den danska industrin är dåligt utförda sammanfogningar en stor ekonomisk belastning. Varje år kostar dessa bristfälliga skruvförband industrin flera miljarder danska kronor i form av reparations- och underhållskostnader, produktionsstopp och driftstörningar.

Läs mer