Dåligt åtdragna skruvar räckte för att orsaka en tågurspårning

Dåligt åtdragna skruvar

Sommaren 2007, norr om Gnesta, spårar ett 370 ton tungt X2000 ur med stora skador på både spår och tåg som följd. Anledningen? Dåligt åtdragna skruvar. Detta kan tyckas vara ett litet problem men när ett tåg med 220 passagerare spårar ur har det plötsligt blivit ett stort problem.

Vad behöver göras för att undvika framtida tågurspårningar? I rapporten RJ 2009:11 föreslår man att personalen som installerar säkerhetskritiska system, som skruvförband, måste få en fördjupad teknisk kompetens. Detta når dock inte kärnan av problemet.

Otydliga specifikationer

I många år har målet med Sveriges järnvägar varit att sänka kostnaderna så mycket som möjligt. Ett ställe där detta har varit möjligt är i just fästelementen. Till exempel beror det på att specifikationerna för vad som krävs ofta är väldigt otydliga. Det gör det därför möjligt för oseriösa skruvtillverkare och grossister att sälja sina produkter, trots att de inte uppfyller kraven i verkligheten. Det ser bra ut på pappret men resultatet kan ni läsa om i början av artikeln. Vad måste då göras för att lösa det verkliga problemet?

Inga genvägar

Arbeta aktivt för att skapa säkra sammanfogningar och gör vad som krävs för att skapa en riktigt hållbar sammanfogning. Det finns inga genvägar. En säker sammanfogning kan bara uppnås när rätt produkter av högsta kvalitet sammanfogas på rätt sätt. Genom att ständigt försöka kapa kostnader kommer resultatet att bli bristfälligt och olyckor, som den nämnd ovan, kommer att fortsätta inträffa.

Dåligt åtdragna skruvar

När ett 370 ton tungt tåg med 220 passagerare ombord spårar ur på grund av dåligt åtdragna skruvar, då är något fel. Människor ska inte behöva riskera sina liv på grund av produkter som inte uppfyller gällande krav. Att skapa en säker sammanfogning är inte billigt men jag kan garantera att den kommer att hålla. 2007 skadades inga människor ombord. Vem vet hur det kommer att gå nästa gång?

Läs mer om skruvförband och fästelement här.