Farliga skruvar och muttrar

Farliga skruvar och muttrar

Farliga skruvförband med farliga muttrar. Det köps och säljs fortfarande skruvar och muttrar enligt den gamla DIN-standarden trots att den är inaktuell, indragen och dessutom felaktig.

Läs mer