Visste du att…

Dagens normer innebär ett högre tillåtet utnyttjande av stålmaterialet i ett skruvförband än tidigare, vilket bl.a. medför mindre reserver för felaktigt utförande

Visste du att...

I dagens samhälle finns det en mängd utmaningar och risker kopplade till montering och användning av skruvförband. Normerna och standarderna som styr detta område har förändrats över tiden, vilket medför både fördelar och potentiella nackdelar.

En viktig förändring är att dagens normer tillåter ett högre utnyttjande av stålmaterialet i ett skruvförband än tidigare. Detta innebär att skruvförbandet kan bära en större belastning, vilket kan vara fördelaktigt ur ett resurseffektivt perspektiv. Å andra sidan medför det också mindre säkerhetsreserver för eventuella felaktigheter i utförandet av skruvförbandet. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker och att följa korrekta monteringsmetoder och riktlinjer för att undvika potentiella problem.

Visste du att…

En annan aspekt av dagens normer är att de kräver en mer kvalificerad användning av materialet i skruvförbandet. Det finns olika hållfasthets- och seghetsklasser för grundmaterialen samt olika utförandeklasser och skruvförbandsklasser. Denna differentiering syftar till att anpassa kraven till de specifika förutsättningarna. Men samtidigt ökar detta komplexitet och risken för felaktigt utförande. Det är därför viktigt att vara väl insatt i de aktuella normerna och ha kunskap om rätt val av material och korrekt monteringsmetod.

Det moderna användandet av höghållfasta konstruktionsstål, såsom mikrolegerade stål och ibland seghärdade stål, ställer också högre krav på behandlingen av materialet. Det kan innebära att speciella förberedelser behövs för att säkerställa att skruvförbandet fungerar som det ska. Det är viktigt att ha kunskap om och följa rätt behandlingsmetoder för dessa material för att undvika svagheter och felaktigheter i skruvförbandet.

Utformningen av dagens stålkonstruktioner är ofta mer avancerad än tidigare, vilket kan öka risken för felkänslighet och allvarligare konsekvenser vid ett brott. Det är viktigt att ha en noggrann och korrekt konstruktionsplanering samt att använda rätt dimensioner och material för att säkerställa en säker och pålitlig skruvförbandskonstruktion.

Den ökade konkurrensen mellan företag leder ofta till en kostnadsjakt där kvalitetskraven kan hamna i bakgrunden. Detta kan leda till att vissa företag eller individer väljer att snabba på monteringsprocessen eller använda billigare eller mindre tillförlitliga material. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker och att göra noggranna val vid inköp och samarbete med leverantörer för att säkerställa.

Hur säkerställer du det du köper idag?


Vill du få reda på mer?

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig.

Vi kommer att behandla din information med största respekt och integritet.
Tack! Vi återkommer så snart vi kan.

Vill du få mail från oss?